Follow
Zbigniew Wilczek
Zbigniew Wilczek
Unknown affiliation
Verified email at us.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zespoły lesne Beskidu Sląskiego i zachodniej częsci Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk lesnych Karpat Zachodnich
Z Wilczek
Wydawn. Uniwersytetu Sląskiego, 1995
521995
Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego:(Karpaty Zachodnie)
Z Wilczek
Wyd. Uniw. Śląskiego, 2006
422006
Why the camount of deod wood in Polish forest reserves is so smol|| 3
T Pasierbek, J Holeksa, Z Wilczek, M Žywiec
162007
Rezerwat Romanka w Beskidzie Zywiedzkim jako przyklad niewlasciwej ochrony ekosystemu lesnego
J Holeksa, J Karczmarski, Z Wilczek, S Ciapala
Ochrona Przyrody 53, 19-35, 1996
151996
Forest Database of Southern Poland.
R Pielech, J Baran, J Bodziarczyk, S Kucharzyk, M Malicki, M Smoczyk, ...
Phytocoenologia 48 (3), 2018
102018
Osobliwości szaty roślinnej województwa bielskiego
L Bernacki, A Blarowski, Z Wilczek
Colgraf-Press, 1998
101998
Impact of northern red oak Quercus rubra L. on ferns populations in different forest phytocoenoses.
W Zarzycki, Z Wilczek, P Woźnica, Ł Folcik, A Lewandowska, M Gancarek
82015
Szata roslinna rezerwatu przyrody Grapa w Kotlinie Zywieckiej [Karpaty Zachodnie]
A Stebel, Z Wilczek
Ochrona Przyrody 57, 59-71, 2000
82000
Flora roślin naczyniowych rezerwatu przyrody „Skarpa Wiślicka” na Pogórzu Śląskim
Z Wilczek, S Wika, M Gorczyca, M Bregin
Acta Botanica Silesiaca 10, 99-118, 2014
72014
Przyroda województwa bielskiego
A Blarowski, J Gajczak, A Łajczak, J Parusel, Z Wilczek, Z Witkowski
Stan poznania, zagrożenia i ochrona. Wydawnictwo Colgraf-Press, Poznań, 1997
71997
Zespoły leśne grupy Klimczoka w Beskidzie Śląskim. Cz. II. Zespoły lasów liściastych
Z Wilczek, S Cabala
Acta Biologica Silesiana 12, 1989
71989
Alien and invasive species in plant communities of the Vistula and Brennica rivers gravel bars (Western Carpathians, Poland)
Z Wilczek, Z Chabowska, W Zarzycki
Biodiversity Research and Conservation 38 (1), 57-62, 2015
62015
Roślinność rezerwatu przyrody „Skarpa Wiślicka” na Pogórzu Śląskim
S Wika, Z Wilczek, M Bregin, M Gorczyca
Acta Botanica Silesiaca 10, 119-139, 2014
62014
Szata roślinna rezerwatu przyrody „Dolina Łańskiego Potoku” na Pogórzu Śląskim (Karpaty Zachodnie)
Z Wilczek, W Zarzycki
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (4), 322-329, 2013
62013
Altitudinal ranges of forest and shrub communities in the Babia Góra Massif (West Carpathians)[in:] J
Z Bednarz, J Holeksa, W Różański, J Szwagrzyk, Z Wilczek, M Żywiec
Holeksa, B. Babczyńska-Sendek, S. Wika (eds.), The role of geobotany in …, 2009
62009
Shaping the ecotone zone in forest communities that are adjacent to expressway roads
J Czaja, Z Wilczek, D Chmura
Forests 12 (11), 1490, 2021
52021
Ocena przyrodnicza przydatności terenów zlokalizowanych na stokach Dębowca i Szyndzieli dla potrzeb realizacji planowanych tras narciarskich „Sahara” i „Dębowiec” w Bielsku-Białej
Z Wilczek, M Palowska
Katowice, 2004
52004
Nowe stanowisko Laserpitium archangelica [Apiaceae] w Polsce
Z Wilczek
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11 (2), 402-404, 2004
52004
Roślinność rezerwatów przyrody województwa bielskiego
Z Wilczek
Osobliwości szaty roślinnej województwa bielskiego. Colgraf-Press, Poznań, 136, 1998
51998
Ochrona lak w okolicach Trzebyczki na Wyzynie Slaskiej
B Babczynska-Sendek, S Cabala, Z Wilczek
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 50 (2), 74-79, 1994
51994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20