Follow
Andrzej Górski
Andrzej Górski
Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Verified email at uwm.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Trendy liczebności ptaków w Polsce
P Chylarecki, T Chodkiewicz, G Neubauer, A Sikora, W Meissner, ...
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2018
1142018
Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2012–2013
Biuletyn Monitoringu Przyrody 11, 1-72, 2013
45*2013
Environmental factors associated with biodiversity and the occurrence of rare, threatened, thermophilous species of aquatic beetles in the anthropogenic ponds of the Masurian …
J Pakulnicka, A Górski, A Bielecki
Biodiversity and Conservation 24, 429-445, 2015
232015
Awifauna Doliny Dolnej Narwi
M Rzępała, Z Kasprzykowski, A Goławski, A Górski, A Dmoch
Notatki Ornitologiczne 40, 23-44, 1999
21*1999
Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
D Zawadzkiej, M Ciacha, T Figarskiego
182013
Awifauna lęgowa OSO Puszcza Napiwodzko-Ramucka ze szczególnym uwzględnieniem gatunków priorytetowych
A Sikora, M Szymkiewicz, A Górski, G Neubauer
Ornis Polonica 56 (3), 2015
162015
Awifauna lęgowa Narwiańskiego Parku Narodowego – stan i zmiany
JJ Nowakowski, A Górski
Notatki Ornitologiczne 50, 97-110, 2009
132009
Relationships within aquatic beetle (Coleoptera) communities in the light of ecological theories
J Pakulnicka, A Górski, A Bielecki, P Buczyński, G Tończyk, JM Cichocka
Fundamental and Applied Limnology 183 (3), 249-258, 2013
112013
Variation in egg-size traits of the European Roller (Coracias garrulus) in eastern Poland
A Górski, JJ Nowakowski, J Banbura
Ornis Fennica 92 (4), 213–220-213–220, 2015
102015
Podlasie
A Górski, JJ Nowakowski
W: Krogulec Jarosław (red). Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji …, 1998
101998
Kartoteka Rzadkich Ptaków w Polsce w roku 2018–gatunki lęgowe
A Sikora, S Beuch, L Lawicki, P Wylegala, G Neubauer, J Betleja, ...
Ornis Polonica 61 (4), 2020
72020
Amphibian communities in small water bodies in the city of Olsztyn
JJ Nowakowski, A Górski, K Lewandowski
Fragmenta Faunistica 53 (2), 213-231, 2010
72010
Płazy i gady Olsztyna
JJ Nowakowski, A Górski, K Lewandowski, B Dulisz
Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, 151-167, 2008
72008
Spring assemblies of waders In flood plains of the lower Biebrza and the middle Narew river valleys
A Górski, JJ Nowakowski
Ring 20 (1–2), 35-49, 1998
71998
Effect of nature protection and management of grassland on biodiversity–Case from big flooded river valley (NE Poland)
P Knozowski, JJ Nowakowski, AM Stawicka, A Górski, B Dulisz
Science of the Total Environment 898, 165280, 2023
62023
The dynamics of waders numbers during the spring migration in flood plains of the Narew river valley near Wizna
A Górski, JJ Nowakowski
Ring 21 (2), 69-78, 1999
61999
Long-term changes in the diversity of amphibian communities inhabiting small water bodies in the urban area of Olsztyn (NE Poland)
AMSJJN P. Knozowski, A. Górski
The European Zoological Journal, 89:1, 89, 791-812, 2022
5*2022
Geographical variation in pace-of-life in a long-distance migratory bird: implications for population management
T Schwartz, A Besnard, JM Avilés, T Catry, A Górski, O Kiss, D Parejo, ...
Oecologia 197, 167–178, 2021
52021
Awifauna doliny Narwi między Rakowem a Łomżą
A Chyl, A Górski
Notatki Ornitologiczne 34, 277-286, 1993
51993
Liczebność i rozmieszczenie ptaków wodnych zimujących w Polsce w roku 2020
W Meissner, T Chodkiewicz, Ł Wardecki, P Siejka, J Antczak, W Bagiński, ...
Ornis Polonica 63 (3), 2022
42022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20