Follow
Jan Król
Jan Król
Befado
Verified email at befado.com.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ptaki Zbiornika Goczałkowickiego
J Betleja, J Król, J Kohut, G Schneider
Ptaki Śląska 21, 2014
152014
Liczebność i rozmieszczenie pluszcza Cinclus cinclus oraz pliszki górskiej Motacilla cinerea w zachodniej części Beskidów Zachodnich i Pogórza Zachodniobeskidzkiego
M Ledwoń, J Król, R Mędrzak, D Mołdysz, L Barcik, M Dyduch, S Gacek, ...
Not. Orn 50 (1), 9-20, 2009
102009
Pierwsze stwierdzenie lęgu szablodzioba Recurvirostra avocetta na Śląsku
J Betleja, M Karetta, J Król, G Schneider
Ptaki Śląska 14, 2002
82002
Populacja bociana czarnego Ciconia nigra na terenie powiatu cieszyńskiego w latach 2003–2014
H Linert, J JAGIEŁKO, JAN KRÓL, M WIŚNIEWSKI, A DORDA
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (4), 374-378, 2014
22014
Awifauna kompleksu stawowego w okolicach Goczałkowic-Zdroju (województwo śląskie)
I Oleksik, M Karetta, J Król, S Mosz, P Strzelecki
Ptaki Ślaska 18, 37-59, 2011
22011
Stwierdzenie cyranki modroskrzydlej Anas discors na Slasku
K Henel, J Krol
Notatki Ornitologiczne 43 (1), 50-52, 2002
12002
Stanisław Sadowski (1952-2011)
J Krol
Ptaki Śląska 18, 2011
2011
Wystepowanie zolwia blotnego na Gornym Slasku
J Krol
Przyroda Górnego Śląska, 2000
2000
Górny Śląsk
J Betleja, K Kokoszka, J Król, M Ledwoń, H Linert, G Schneider, ...
Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008–2012, 9, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9