Follow
Andrzej Wuczyński
Andrzej Wuczyński
Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences
Verified email at iop.krakow.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe
ŻM Tryjanowski P, Hartel T, Báldi A, Szymanski P
Acta Ornithologica 46, 1-12, 2011
2972011
Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and in bird species consuming supplementary food
P Tryjanowski, P Skórka, TH Sparks, W Biaduń, T Brauze, T Hetmański, ...
Environmental Science and Pollution Research 22, 15097-15103, 2015
1462015
Winter bird assemblages in rural and urban environments: a national survey
P Tryjanowski, TH Sparks, W Biaduń, T Brauze, T Hetmański, R Martyka, ...
PloS one 10 (6), e0130299, 2015
752015
Species richness and composition of bird communities in various field margins of Poland
A Wuczyński, K Kujawa, Z Dajdok, W Grzesiak
Agriculture, ecosystems & environment 141 (1-2), 202-209, 2011
572011
Habitat use and hunting behaviour of Common Buzzards Buteo buteo wintering in south-western Poland
A Wuczyński
Acta Ornithologica 40 (2), 147-154, 2005
502005
Applying red lists to the evaluation of agricultural habitat: regular occurrence of threatened birds, vascular plants, and bryophytes in field margins of Poland
A Wuczyński, Z Dajdok, S Wierzcholska, K Kujawa
Biodiversity and Conservation 23, 999-1017, 2014
492014
The relationship between population means and variances of reproductive success differs between local populations of white stork (Ciconia ciconia)
P Tryjanowski, TH Sparks, Z Jakubiec, L Jerzak, JZ Kosicki, S Kuźniak, ...
Population Ecology 47, 119-125, 2005
422005
Residues of chromium, nickel, cadmium and lead in Rook Corvus frugilegus eggshells from urban and rural areas of Poland
G Orłowski, Z Kasprzykowski, W Dobicki, P Pokorny, A Wuczyński, ...
Science of the total environment 490, 1057-1064, 2014
382014
Farmland bird diversity in contrasting agricultural landscapes of southwestern Poland
A Wuczyński
Landscape and Urban Planning 148, 108-119, 2016
342016
Alien plants in field margins and fields of southwestern Poland
Z Dajdok, A Wuczyński
Biodiversity: Research and Conservation, 19-34, 2008
342008
Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego
ZM Rosin, V Takacs, A Báldi, W Banaszak-Cibicka, Z Dajdok, PT Dolata, ...
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1 (67), 2011
312011
Patterns of occurrence and abundance of roosting geese: the role of spatial scale for site selection and consequences for conservation
Ł Jankowiak, P Skórka, Ł Ławicki, P Wylegała, M Polakowski, ...
Ecological research 30, 833-842, 2015
282015
Abundance of Common Buzzard (Buteo buteo) in the Central European wintering ground in relation to the weather conditions and food supply
A Wuczyński
Buteo 13, 11-20, 2003
272003
Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów
J Kronenberg, M Bocheński, PT Dolata, L Jerzak, P Profus, M Tobółka, ...
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (3), 179-203, 2013
212013
The effect of climate change on avian offspring production: A global meta-analysis
L Halupka, D Arlt, J Tolvanen, A Millon, P Bize, P Adamík, P Albert, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 120 (19), e2208389120, 2023
202023
Effect of Brood Age on Nestling Diet and Prey Composition in a Hedgerow Specialist Bird, the Barred Warbler Sylvia nisoria
G Orłowski, A Wuczyński, J Karg
PLoS One 10 (6), e0131100, 2015
202015
Mortality of game mammals caused by an extreme flooding event in south-western Poland
A Wuczyński, Z Jakubiec
Natural Hazards 69, 85-97, 2013
192013
Long-term changes in numbers of geese stopping over and wintering in south-western Poland
A Wuczyński, B Smyk, P Kołodziejczyk, W Lenkiewicz, G Orłowski, A Pola
Open Life Sciences 7 (3), 495-506, 2012
192012
Rozmieszczenie, charakterystyka i status ochronny noclegowisk gęsi w Polsce
Ł Ławicki, P Wylegała, A Wuczyński, B Smyk, W Lenkiewicz, ...
Ornis pol 53, 23-38, 2012
192012
Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce
A Wuczyński
Notatki Ornitologiczne 50, 206-227, 2009
182009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20