Follow
Andrzej Szczepkowski
Andrzej Szczepkowski
Unknown affiliation
Verified email at sggw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Abiotic and biotic disturbances affecting forest health in Poland over the past 30 years: Impacts of climate and forest management
Z Sierota, W Grodzki, A Szczepkowski
Forests 10 (1), 75, 2019
702019
Rare species of Lepiota and related genera
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, P Chachula
Acta Mycologica 46 (2), 2011
412011
Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego
D Karasiński, B Gierczyk, T Ślusarczyk
Petit Skład, 2015
372015
Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato
B Gierczyk, A Kujawa, T Pachlewski, A Szczepkowski, M Wójtowski
Acta Mycologica 46 (1), 2011
372011
Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I
B Gierczyk, P Chachuła, D Karasiński, A Kujawa, K Kujawa, T Pachlewski, ...
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 39 (3), 3-100, 2009
292009
The relationship between tree health and chemical composition of beech (Fagus sylvatica L.) and oak (Quercus robur L.) wood of Polish provenances
A Szczepkowski, D Nicewicz, P Koczoń
Acta Scientiarum Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria …, 2007
282007
XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej: materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, T Ślusarczyk, M Kozak, P Mleczko
Przegląd Przyrodniczy 26 (3), 2015
232015
Macrofungi of the Bieszczady Mountains
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, T Ślusarczyk, T Pachlewski, ...
Acta Mycologica 54 (2), 2019
222019
Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski, D Karasinski
Przegląd Przyrodniczy 25 (1), 2014
202014
Greenhouses of botanical gardens as a habitat of alien and native macrofungi: a case study in Poland
A Szczepkowski, B Gierczyk, A Kujawa
Open Life Sciences 9 (8), 777-795, 2014
192014
Localities of Fomitopsis officinalis in Poland
J Pietka, A Szczepkowski
Acta Mycol 39, 33-45, 2004
192004
Obce gatunki sromotnikowatych Phallaceae w lasach Polski
A Szczepkowski, A Obidzinski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (4 [33), 2012
182012
Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular emphasis on the species occurring in burnt places
B Gierczyk, A Szczepkowski, A Kujawa, T Ślusarczyk, P Zaniewski
Acta Mycologica 52 (1), 2017
172017
Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybow Puszczy Bialowieskiej
A Szczepkowski, A Kujawa, D Karasinski, B Gierczyk
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27 (4), 115-126, 2008
172008
Fungus moths (lepidoptera, tineidae) of the Bialowieza Forest
T Jaworski, J Hilszczanski, R Plewa, A Szczepkowski
Polish Journal of Entomology 83 (1), 5, 2014
162014
Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer in Poland: Notes on Its Ecology, Distribution and Conservation Status.
A Szczepkowski, A Kujawa, M Halama
Polish Journal of Environmental Studies 22 (1), 2013
162013
Sarcodontia crocea (Polyporales, Basidiomycota) in Poland–distribution and decay ability in laboratory conditions
A Szczepkowski
Polish Botanical Journal 55 (2), 489-498, 2010
162010
New to Poland species of the broadly defined genus Coprinus (Basidiomycota, Agaricomycotina)
B Gierczyk, A Kujawa, A Szczepkowski
Acta Mycologica 49 (2), 2014
152014
XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej
B Gierczyk, A Szczepkowski, A Kujawa
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32 (2), 2013
152013
Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University
A Szczepkowski
Acta Mycologica 42 (2), 2007
152007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20